Шлайфане, ръчно заточване на кантове

Когато кантовете са затъпени се налага заточване. При шлайфането на ската, канта отдолу се заточва на 0 градуса. Страничното заточване при нас се прави ръчно  на градус избран от клиента < от 85 до 90>

шлайфане след шлайфане странично заточване След странично заточване драскотина до канта

 

Преди и след шлайфане

Преди и след странично заточване
 
 
Тази услуга се препоръчва за ски които не са с надрана база.За ски с надрана база се препоръчва пълно обслужване. На снимката ските са с драскотини и си личи че по големите си остават след шлайфането. Особено опасни са драскотини или дупки до самия кант, защото при повторно минаване през камък има вероятност той  да се изкърти и ремонта става по сложен и по скъп. Такива драскотини се запълват със специална пластмаса < Металгрип>  защото обикновената пластмаса  не се захваща за канта.